Thành phần:

  • Nano đồng AHT: 2000ppm
  • Molipden: 50ppm
  • Phụ gia:
    • Nano Chitosan: 5000ppm
  • Dung môi vừa đủ

Công dụng:

  • Tăng sức chống chịu bệnh của cây trồng. Cây phục hồi nhanh sau khi thu hoạch
  • Khắc phục hiện tượng lá không phát triển, bạc màu lá, giảm bệnh cho cây
  • Tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và khả năng chống chịu nấm bệnh của cây.