Xu hướng ứng dụng nano trong nông nghiệp

Ngày 7.10, Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ TP.HCM tổ chức hội thảo với chủ đề “Xu hướng ứng dụng công nghệ nano trong canh tác cây trồng và thủy sản”.

Hiện nay trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng các hạt nano vào nông nghiệp từ trồng trọt đến chăn nuôi, từ công nghệ làm giống đến bảo quản sau thu hoạch.
Tại VN, Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học VN thực hiện dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp, giai đoạn từ tháng 1.2015 – 12.2018.
Hiện tại đơn vị này đã tạo ra các sản phẩm nano sắt, nano đồng, nano ô xít kẽm, nano coban, nano selen, nano chitosan và các sản phẩm ứng dụng cho phân bón lá, công nghệ bọc hạt giống, phụ gia thức ăn chăn nuôi, vật liệu xử lý vi tảo nở hoa…
Các chuyên gia nghiên cứu nano ở VN cho biết những kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy việc ứng dụng công nghệ nano vào nông nghiệp cho hiệu quả về năng suất và chất lượng tăng đáng kể.

Chí Nhân (thanhnien.vn)