Ứng dụng Nano Đồng AHT trong một số lĩnh vực khác

Previous Image
Next Image

 

 1. Ngành nhựa (PE, PS, APS, PP):
  • Ứng dụng trong quá trình chế biến nhựa ở dạng lỏng. Dung dịch Nano Đồng AHT được pha vào lúc chế biến hoặc dạng khô dưới dạng bột chitosan đã tẩm dung dịch, giúp tạo ra tính diệt và kháng khuẩn của vật liệu nhựa.
  • Nồng độ khuyến cáo: 20-40% W/W
 2. Ngành sơn:
  • Dung dịch Nano Đồng AHT được sử dụng như là dung dịch trong chế biến sơn, giúp tạo ra tính diệt và kháng khuẩn của sơn.
  • Nồng độ tối thiểu 2% W/W
 3. Ngành sợi:
  • Dung dịch Nano Đồng AHT được thêm vào trong quá trình nhuộm hoặc tẩm ở khâu cuối trước khi sấy thành phẩm, giúp tạo ra tính diệt và kháng khuẩn của vải thế hệ mới (vải mặc và quần áo diệt khuẩn nano). Hiện được áp dụng cho các loại quần áo cao cấp, vải làm quần áo phòng dịch, áo phòng mỗ, khẩu trang y tế…