Tác hại của độc chất sulfide đối với tôm thẻ chân trắng

Mới đây, nhóm nghiên cứu người Ustralia báo cáo rằng phơi nhiễm lâu dài với nồng độ sulfide cao có thể dẫn đến thiệt hại của cấu trúc ruột, kích thích phản ứng của hệ thống miễn dịch, viêm và hình thành hệ vi khuẩn bất lợi trong đường ruột tôm thẻ chân trắng L.vannamei.
Tác hại của độc chất sulfide đối với tôm thẻ chân trắng
Sulfide có tác động rất lớn đối với tôm thẻ chân trắng. Ảnh: Looduskalender

Sulfide là chất độc tự nhiên và được phân phối rộng rãi. Nó thường được tìm thấy từ các trầm tích trong môi trường nước. Tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei bắt đầu sống ở khu vực đáy ngay giai đoạn đầu của ấu trùng. Vì vậy, tôm thẻ chân trắng  L. vannamei chắc chắn bị ảnh hưởng bởi việc tiếp xúc với sunfua thoát ra từ trầm tích ao nuôi. Nghiên cứu này đã tìm hiểu tác động độc hại của các nồng độ sulfide khác nhau đối với sức khoẻ, đường ruột và hệ vi khuẩn của tôm chân thẻ chân trắng bằng cách theo dõi sự thay đổi biểu hiện các mô bạch huyết, myostatin (yếu tố kiểm soát tăng trưởng mô), miễn dịch và vi khuẩn đường ruột.

Kết quả

Nồng độ sulfide trong ao cao làm tổn thương đường ruột tôm

Tại các mô bạch huyết ruột của tôm cho thấy biểu hiện bị viêm và các yếu tố miễn dịch liên quan (yếu tố hoại tử khối u-alpha, lectin 3 loại C và yếu tố phiên mã sốc nhiệt), và sự nhiễm khuẩn được xác định ở tôm L. vannamei sau khi tiếp xúc với 0 (đối chứng) 425,5 (1/10 LC 50-96 h) và 851 μg / l (1/5 LC 50-96 giờ) sulfide trong 21 ngày.

Với sự gia tăng nồng độ sulfide, đường ruột bị tổn thương trầm trọng hơn và các viêm tế bào bạch cầu và miễn dịch liên quan tạo ra một loạt các phản ứng.

sulfide trong ao tôm, ảnh hưởng chất độc sulfide đến tôm, ảnh hưởng chất độc đến tôm

Quan sát đường ruột tôm L. vannamei ở các nồng độ khác nhau. So sánh mô học sự khác biệt trong ruột giữa nhóm tôm đối chứng, 425,5 mg / L và 825,0 mg / L sulfide. Mũi tên cho thấy sự thay đổi bệnh lý. a: mũi tên A cho thấy sự hội tụ của các tế bào biểu mô ruột và màng nền; b: mũi tên C và B thể hiện các tế bào biểu mô ruột ruột kết dính với màng nền; c: mũi tên D cho thấy các tế bào biểu mô ruột được tách hoàn toàn khỏi màng nền; d: mối quan hệ giữa chiều cao của tế bào biểu mô ruột và vi khuẩn, và nồng độ sulfur.

Sulfide cũng làm thay đổi cộng đồng vi khuẩn đường ruột

Sự phong phú của vi khuẩn gây bệnh, như CyanobacteriaVibrio và Photobacterium,tăng đáng kể khi tiếp xúc với nồng độ sulfide ngày càng cao. Sự phong phú của một số vi khuẩn chống stress, như Chlorobi và Fusobacterium cũng được tăng lên. Nhóm vi khuẩn Nitrat hóa MicrobacteriumParachlamydia, và Shewanella đều được tìm thấy và giảm xuống ở cả hai nhóm tôm nhiễm sulfide, có liên quan đến việc thích nghi với các nồng độ sulfide.

sulfide trong ao tôm, ảnh hưởng chất độc sulfide đến tôm, ảnh hưởng chất độc đến tôm

Hệ vi sinh vật đường ruột của tôm. Kích thước chấm tròn tỷ lệ thuận với sự phong phú; màu cho biết nồng độ tương đối của sulfite.

Kết luận

Nghiên cứu này chỉ ra rằng phơi nhiễm lâu dài với nồng độ sulfide (gây chết tiềm ẩn) có thể dẫn đến thiệt hại của cấu trúc ruột, kích thích phản ứng của hệ thống miễn dịch, viêm và hình thành hệ vi khuẩn bất lợi trong đường ruột tôm thẻ chân trắng L. vannamei.

Theo Yantong Suo, Erchao, Lia Tongyu, Lia Yongyi, Jia Jian G.Qinc, Zhimin Gub, Liqiao Chena

 Theo Tepbac