Bình Thuận quy hoạch phát triển thanh long bền vững

Bình Thuận quy hoạch phát triển thanh long bền vững

UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt quy hoạch vùng trồng thanh long tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2025.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận đã Quy hoạch diện tích trồng thanh long đến năm 2020 đạt 28.000 ha, năng suất đạt 28 tấn/ha, sản lượng đạt 750 ngàn tấn.

Đến năm 2025 sẽ mở rộng lên 30.000 ha, năng suất bình quân đạt 30 tấn/ha, sản lượng đạt trên 843 ngàn tấn.

Tuy nhiên từ nay đến năm 2020, chủ yếu ổn định diện tích, tập trung cải tạo để nâng cao chất lượng vườn cây sau đó mới tiếp tục mở rộng diện tích và phát triển thanh long trên đất lúa, đặc biệt là đất chuyên lúa.

Sở NN-PTNT Bình Thuận, cho biết, theo quy hoạch sẽ nâng tỉ lệ diện tích trồng thanh long an toàn (VietGAP, GlobalGAP) năm 2020 đạt trên 50% và đến năm 2025 đạt trên 70%.

Nâng giá trị xuất khẩu thanh long trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đến năm 2020 các doanh nghiệp thanh long của tỉnh xuất khẩu chính ngạch đạt 20 – 25 triệu USD và định hướng đến năm 2025 đạt 50 – 60 triệu USD.

Phấn đấu đến năm 2020, nâng giá trị sản xuất của ngành hàng thanh long chiếm 35% – 36% giá trị sản xuất ngành trồng trọt, giá trị tăng thêm chiếm 28% – 30% GRDP ngành nông nghiệp, đóng góp từ 7% – 8% trong cơ cấu GRDP toàn tỉnh.

Nông nghiệp Việt Nam