3 tháng đầu năm 2016: Diện tích và sản lượng tôm sú tăng nhẹ, tôm thẻ chân trắng giảm

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 3 năm 2016 ước đạt 197 ngàn tấn, tăng 0,3% so với cùng kì năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 3 tháng đầu năm đạt 548 ngàn tấn, tăng 1,8 % so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất cá tra vẫn chưa thoát khỏi khó khăn do giá cá tra nguyên liệu giảm, diện tích nuôi bị thu hẹp dần, người nuôi bị lỗ. Sản lượng thu hoạch cá tra 3 tháng đầu năm 2016 của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 189.875 tấn, giảm 2% so với cùng kỳ. Một số tỉnh có diện tích và sản lượng nuôi cá tra lớn như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang thì sản lượng 3 tháng đầu năm nay cũng giảm đáng kể, cụ thể: Vĩnh Long 19.670 tấn (-10%), Đồng Tháp 44.000 tấn (-33%), An Giang 47.085 tấn (-16%).

Hiện tại các hộ nuôi cơ bản thu hoạch xong vụ đông, đang tu bổ đê, kè chuẩn bị việc thả giống cho vụ xuân hè năm 2016. Nhiều diện tích nuôi đã cải tạo, chuẩn bị ao hồ xong nhưng tình hình thời tiết thay đổi bất thường, không khí lạnh đột ngột ở miền Bắc, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao ở miền Nam đã làm chậm tiến độ thả nuôi so với năm 2015. Môi trường ao nuôi biến động làm ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi, gây bệnh hoại tử gan tụy và bệnh đốm trắng không chỉ gây khó khăn cho người nuôi tôm mà còn ảnh hưởng tới nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến.

Theo báo cáo của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, diện tích và sản lượng tôm nước lợ 3 tháng đầu năm 2016 cụ thể như sau: Tôm sú: diện tích ước đạt 505.981 ha, tăng 3%, sản lượng ước đạt 34.958 tấn (+1%); Tôm thẻ chân trắng: diện tích ước đạt 15.139 ha (-2%), sản lượng ước đạt 18.980 tấn (-2%).

Theo Vasep